ПРИЧА СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ – Хана Параушић

IMG_3224

Понедељак, 23. мај у 18.00
Музеј Народног позоришта у Београду, Доситејева 2

ПРИЧА СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ

ХАНА ПАРАУШИЋ

Карлос Салцедо Варијације на тему игре у античком стилу, оп.30

Светлуцање

Филип Глас Метаморфозе два

Метаморфозе четири

Карлос Салцедо Свита oд осам игара

Гавота

Менует

Полка

Сичилијана

Болеро

Сегедиља

Танго

Румба

Хана Параушић (1991) je уписала OMШ Јован Бандур у Панчеву у класи проф. Милице Барић. Класу је касније преузела проф. Ивана Пејоска, а са шеснаест година Хана Параушић је уписала ФМУ у класи проф. Љиљане Несторовске, у чијој класи је завршила основне, мастер и специјалистичке студије са највишим оценама.

Добитница је бројних награда на републичким и међународним такмичењима (Велс, Словенија, БиХ…) као солиста и у камерним саставима, од којих се издвајају прва награда на Републичком такмичењу (2008), три златне плакете на Међународном такмичењу у Словенији, као и две друге и трећа награда на Међународном такмичењу Петар Коњовић у Новом Саду (2011) и Београду (2013, 2015).

Наступала је са Филхармонијом младих Борислав Пашћан, дувачким оркестром ФМУ, оркестрима Народног позоришта и Министарства одбране Станислав Бинички. Као солиста је наступала са камерним оркестром Орфеј под диригентском палицом Ивана Марковића. Такође је премијерно извела Concierto de Aranjuez Х. Родрига у пратњи Симфонијског оркестра ФМУ. Добитница је стипендије за учествовање у пројекту Nei Suoni Dei Luoghi (У звуцима градова, 2011) наступајући солистички у Националном Археолошком музеју Aquileiа у Удинама, Италија.

Похађала је мајсторске курсеве код еминентних харфиста као што су Патриција Тасини, Јана Боушкова, Наоко Јошино, Ширин Панџапоглу, Изабел Морети и други.

Као педагог је почела је да ради у МШ Јосиф Маринковић у Вршцу (2013), где је остварила запажен рад са ученицима харфе. Од 2015. године је хонорано ангажована као солиста Симфонијског оркестра РТС-а. Све успехе је остварила без свог иснтрумента.


Monday, 23rd May at 18.00

Museum of National Theatre in Belgrade

WEST SIDE STORY

Hana Paraušić

Carlos Salzedo Variations sur un theme dans le style ancient, Оp.30

Scintillation

Philip Glass Metamorphosis Two

Metamorphosis Four 

Carlos Salzedo Suite of Еight Dances

Gavotte

Menuet

Polka

Siciliana

Bolero

Seguidilla

Tango

Rumba

Hana Paraušić born in 1991, began her primary music education at school „Jovan Bandur“ with doyen Milica Barić.  Later Ivana Pejoska took over the class and she tutored Hana until her graduation in primary musical education. As highly talented, with recommendation, Hana entered the Academy of music with professor Ljiljana Nestorovska, at the age of sixteen, with highest grades from her earlier education. She finished her master and specialization studies with the same teacher in 2013.

She took part in solo and chamber competitions, whether it be national or international level (Wales, Slovenia, Bosnia and Herzegovina…) She has been rewarded with first prize on the national competition in 2008, three golden plaquette at International Competition in Slovenia, two second and one third prize at the International competition Petar Konjovic held in Novi Sad 2011 and in Belgrade in 2013 and 2015.

Hana performed with various artists and orchestras including Wind Orchestra of Academy, National Army Orchestra, Youth Philharmonic “Borislav Pascan”, also performing as a soloist with chamber orchestra “Orpheus” under conductor Ivan Markovic. She had an honor to perform a premiere of Concierto de Aranjuez by Joaquin Rodrigo with Music academy Symphony Orchestra . She took part in Nei Suoni Dei Luoghi project in 2011, where she performed as a soloist at National Archeological Museum Aquilea in Udine, Italy.

She participated in master courses with renowned harpists such as Patrizia Tassini,  Catrin Finch, Jana Bouskova, Naoko Yoshino, Isabelle Moretti, Park Sticney, Sirin Pancaroglu, etc…

Hana started teaching in 2013 in music school “Josif Marinkovic” in Vrsac, where she achieved a lot of success with her students. Since spring 2015 she is the principal harpist of Radio Television Symphony Orchestra of Serbia. All of her accomplishments she achieved without her own instrument.