НОЋ У ОПЕРИ – Горана Ћургус, Марија Лазић


marija i gorana

Петак , 20. мај у 20.00
Народно позориште у Београду, сцена Раша Плаовић, Француска 3

НОЋ У ОПЕРИ

ГОРАНА ЋУРГУС, харфа

МАРИЈА ЛАЗИЋ, обоа

Жорж Бизе Интермецо из опере Кармен аранжман за обоу и харфу

Анри Брод Фантазија на тему Арија лудила из опере Лучија од Ламермура Г. Доницетија за обоу и клавир, oп. 57

Жил Масне Медитација из опере Таис
аранжман за обоу и харфу

Анри Брод Ноктурно и тема са варијацијама, по мотивима из опере Опсада Коринта Ђ. Росинија за обоу и харфу, оп. 16

Винћенцо Белини Каста Дива за обоу и харфу

арија Норме из опере Норма

Пјетро Маскањи Интермецо из опере Кавалерија Рустикана
аранжман за обоу и харфу

Волфганг Амадеус Моцарт Aрија Краљицe ноћи из опере Чаробна фрула
аранжман за обоу и харфу

Марија Лазић je дипломирала у класи Љубише Петрушевског и специјализирала  у класи Драгана Лазића на ФМУ у Београду. Усавршавала се на мајсторским курсевима Клауса Лајнбахера (Аустрија) и Алфа Нилсона ( Шведска). Током школовања је освојила бројне прве и специјалне награде на такмичењима. Са дувачким триом освојила је прву награду на Републичком текмичењу и добила је стипендију за усавршавање на ИСА у Аустрији, где је одржала концерте у Бечу, Семерингу, Рајхенау и Бадену.

Као солиста је наступала са оркестрима Гудачи св.Ђорђа, Про Класика, Оркестром Дома Војске Станислав Бинички, Симфонијским оркестром РТС-а и Оркестром Опере Народног позоришта. Наступала је на Фестивалу младих композитора Кома, као и са дувачким квинтетом на концертном представљању музиколошких издања ФМУ. Члан је оркестра Камерата Сербика од 2006. године и стално је запослена у Оркестру Опере у Народном позоришту у Београду од 2003. године. Са колегиницом Гораном Ћургус активно се бави проналажењем нових боја и израза у оквиру дуа обоа и харфа.

Члан је организације МОТО (Музичко оперско театарска организација) чија је идеја да класична музика, опера и театар буду доступни свим људима и постану саставни део живота у Србији. Снимала је за потребе РТС-а.

Горана Ћургус је завршила студије харфе у класи проф. Милице Барић на ФМУ у Београду. Од 2000. године је на позицији соло харфисткиње Оркестра Опере Народног позоришта у Београду. Такође је годинама наступала као сарадник Београдске филхармоније, Симфонијског оркестра РТС-а, Војвођанске филхармоније и других.

Активна је као соло и камерни музичар. Њена камерна активност укључује дуа са Наташом Јовић Тривић, Едит Македонском и Маријом Лазић. Са музичком групом Секндхендерс је учествовала у неколико концептуалних пројеката, као што су представа за музику Нежно, нежно, нежније, Три(п)бина, Иритације. Са колегиницом Миланом Зарић је премијерно у Србији извела композицију Радост за две харфисткиње и гласове Карлхајнца Штокхаузена (2015). Наступала је на Новогодишњем фестивалу у Софији, Улм фестивалу, Дунав фесту у Будимпешти, Инфант фестивалу и другим. Члан је организације МОТО чији је циљ промовисање уметности у срединама у којима је она тешко доступна и већ наредни концерт дуа обоа и харфа биће одржан у мају у српској енклави у Великој Хочи на Косову.


Friday, 20th May at 20.00

National Theatre in Belgrade, Raša Plaović stage

A NIGHT AT THE OPERA

Gorana Ćurgus, harp

Marija Lazić, oboe

Georges Bizet Intermezzo from Opera Carmen
arranged for oboe and harp

Henri Brod Fantasia on Aria della pazzia from Donizetti’s Lucia di Lammermoor, for oboe & piano, Op. 57

Jules Massenet Meditation from the opera Thais

arranged for oboe and harp

Henri Brod Nocturne “In the form of Variations on Rossini’s ‘Le Siège de Corinthe'”, for oboe & harp, Op 16

Vincenzo Bellini Casta Diva for oboe and harp
Norma’s aria from the opera Norma

Pietro Mascagni Intermezzo sinfonico from the Cavaleria Rusticana

arranged for oboe and harp

Wolfgang Amadeus Mozart The Queen of the Night Аria from The Magic Flute

arranged for oboe and harp

Marija Lazić finished her Graduate studies with Ljubisa Petrusevski and Specialization studies with Dragan Lazic at the Faculty of  Music Arts in Belgrade. She improved her skills attending courses of eminent artists Klaus Leinbacher ( Austria), Alf Nielsen ( Sweden).

She won many Firs and Special prizes at the National competitions. As a member of the Woodwind trio she won the First prize at the National competition and the scholarship for ISA Academy  in Austria. She had many concerts in Vienna, Reichenau, Baden, Semering.

As a soloist she has had performances with St.George string orchestra, Pro Classica, RTS Symphony Orchestra, National Opera house Orchestra, Stanislav Binicki Orchestra…

She is a member of the Camerata Serbica Orchestra since 2006, National Opera and Ballet Theatre Orchestra in Belgrade since 2003.

With Gorana Curgus, she intensely works on developing various music expressions within Duo. She is an active member of the MOTO organization.Duo will perform in May, 2016 in Serbian enclave Velika Hoca in Kosovo. She performed for Radio and Television RTS.

Gorana Ćurgus completed harp studies with Milica Baric at the Faculty of Music arts in Belgrade. She holds the position of the Principal harpist at the National Theatre in Belgrade, since 2000. She performed as guest principal harpist with numerous Orchestras in Serbia: Belgrade Philharmonic Orchestra, RTS Symphony Orchstra, Vojvodina Symphony Orchestra…

She has active solo and chamber music career. Her collaborations include duos with Natasa Jovic Trivic, Edit Makedonska, Marija Lazic. With music band Secondhanders, she participated several conceptual projects: Play for music “Tender, tender, tenderly”, Tri(p)bina, Iritations…

In 2015 she performed a Serbian Premiere of Stockhausen’s piece Freude, for two harpist and voices, with collegue Milana Zarić. She performed in many festivals: New Year’s Festival in Sofia, Ulm, Danube Festival in Budapest, Infant Fest…

She is a member of the MOTO organization whose mission is promoting Art in every part of our country.