ДО КРАЈА СВЕТА – Ивана Павловић, Теодора Николић

Ivana foto

Четвртак, 19. мај у 20.00
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
ДО КРАЈА СВЕТА (UNTIL THE END OF THE WORLD)

Ивана Павловић, харфа

Теодора Николић, виолончело

Владимир Тошић    Квинтал                   

Ђакомо Белучи        Дијалози

Бернард Адре           Песме прошлог доба

Владимир Тошић    Медиал I

Ренато Гризони        Sees Tock

Ивана Павловић (1978) је завршила редовне (2001) и магистарске студије харфе (2007) на ФМУ у Београду у класи проф. Љиљане Несторовске. Тренутно је на докторским академским студијама на ФМУ у истој класи. У току школовања је радила са професором Јоном Иваном Рончеом, а била је активни учесник мајсторских курсева код Елизабет Фонтан Бинош, Патриције Тасини и Сузане Милдониан.

Запослена је као соло харфисткиња Оркестра Опере и Балета Српског народног позоришта у Новом Саду. Од 2007. године је стални срадник Војвођанског симфонијског оркестра, као и сарадник Оркестра Позоришта на Теразијама

Активна је као солиста и камерни музичар. Као члан Београдског квартета

харфи (од 2002. године) наступала је на бројним значајним фестивалским и сличним догађајима у земљи и иностранству. Ивана Павловић је у Организационом тиму Међународног фестивала харфе од његовог оснивања.

Теодора Николић је стекла музичко образовање у Београду. Након завршеног другог разреда средње музичке школе, због постигнутих изузетних резултата током школовања, започела је студије на Академији уметности у Бања Луци. Школовање је наставила у Београду на ФМУ, где је у класи проф. Срђана Сретеновића завршила специјалистичке студије и наставила докторске академске студије. Освајала је бројне награде још од најранијих година свог школовања, међу  којима  су  II  награда  на  Републичком  такмичењу,  III  награда  на  Савезном  такмичењу музичких и балетских школа Југославије, као и Специјална награда на такмичењу Петар Коњовић. Концертну активност је започела солистичким концертом у сали матичне МШ Јосип Славенски, затим је наступала у Mузеју позоришне уметности као и у сали Aмбасаде Чешке републике. Наступала је на ревији  добитника Специјалних награда на Коларцу, као и на отварању следећег такмичења Петар  Коњовић, на концерту  лауреата  у  Галерији  САНУ.  Стални  је  сарадник  Оркестра Опере Мадленијанум и Оркестра Дома Војске Станислав Бинички. Наступала је и са камерним оркестром Гудачи Светог Ђорђа. Тренутно је запослена као члан оркестра Српског Народног позоришта у Новом Саду.


Thursday, 19th May at 20.00

Princess Ljubica residence

UNTIL THE END OF THE WORLD

Ivana Pavlović, harp

Teodora Nikolić, cello

Vladimir Tošić        Quintal

Giacomo Belluci     Dialoghi

Bernard Andres      Chants D’Arriere – Saison

Vladimir Tošić        Medial I

Renato Grisoni        Sees Tock

Ivana Pavlović (b.1978) completed her undergraduate (2001) and post-graduate studies (2007) with Professor Ljiljana Nestorovska, at the Faculty of Music, University of Belgrade. She is attending the Doctoral program with the same professor.

Ivana works as a solo harpist at the Opera and Ballet Orchestra of the Serbian National Theatre in Novi Sad. Since 2007, she is a permanent collaborator at the Vojvodina Symphony Orchestra. She also works as a collaborator at the Terazije Theatre Orchestra, Belgrade.

Ivana is an active solo harpist and chamber musician. As a member of the Belgrade Harp Quartet (s.2002) she has performed at numerous distinguished festivals and other similar events, both at home and abroad.

She is a member of the Belgrade International Harp Festival organizational team since its foundation.

Teodora Nikolić was born in Belgrade in 1984. She gained her initial musical education in her home town. Having achieved extraordinary results, she was advised  to enter The Academy of Arts in Banja Luka after she finished the second year of her high- school education. She came back to Belgrade after she had graduated in Banja Luka, and continued her specialist academic studies at The Faculty of Music with the professor Srđan Sretenović. She has started her PhD studies afterwards.

As a very talented, form the very beginning of her education, she has gained a lot of awards. Some of them are the second award at the Republic competition, the third award at the State competition of Music and Ballet schools of Yugoslavia, as well as the special prize at the international competition “Petar Konjović”.

She started her concert activity with her solo recital in the concert hall of her music high school, “Josip Slavenski”, then she performed in the concert hall of the Theater museum and the hall in the Embassy of Czech Republic. Those concerts were followed by concerts in Kolacar concert hall within the series of the concerts of the special prizes holders, as well as the concert in the opening of the “Petar Konjović” competition in the gallery of Serbian Academy of Science and Arts.

She is a permanent collaborator of the orchestra of the Theater and Opera Madlenianum in Zemun and the Orchestra of the Ministry of Defense “Stanislav Binički” in Belgrade. She has performed on various occasions with the chamber orchestra “St. George’s Strings”. She is currently engaged as a member of the orchestra in the Serbian National Theater in Novi Sad.